2323123
  • Bán dụng cụ thí nghiệm ở tphcm

BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
0₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
  • Phí vận chuyển: Bao gồm phí vận chuyển

Bán dụng cụ thí nghiệm ở Tphcm là nhắc tới dụng cụ thí nghiệm tô hiến thành, Cửa hàng thường bán dụng cụ thủy tinh, bình định mức,ống đong,đĩa pertri,chai thủy tinh đựng hóa chất giá rẻ  và rất nhiều các dụng cụ thí nghiệm khác.

NƠI BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM Tô Hiến Thành

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dụng cụ của nhiều Hãng khác nhau, phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng, báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển tới Phòng thí nghiệm của quý khách hàng

Khi quý khách hàng cần mua dụng cụ thí nghiệm xin liên hệ

Công ty TNHH Tavaka

Mr Việt- 0935.880.309

Email: labtavaka@gmail.com

Bán dụng cụ thí nghiệm ở tphcm

DANH MỤC BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM Tô Hiến Thành

Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 1000ml cổ 42Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 2000ml cổ42Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 4000ml, cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 5000ml, cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 6000ml cổ65Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 10000ml cổ65Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 100ml cổ34Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 250ml cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng, MR 500ml cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 1000ml cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR,  2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn 50ml cổ26Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 100ml cổ26Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 250ml cổ34Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 500ml cỏ34Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 1000ml cổ42Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 2000ml cổ42Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 5000ml cổ50Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 12000ml cổ71Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ76Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ ngắn Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32  50mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 19/26 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 1000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 1000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 25mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 50mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 19/26 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 4000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 100mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 250mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 500mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 1000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x29/32 2000mlDuran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 4 cổ 2000mlDuran-Đức
Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN100, NS 29/32Duran-Đức
Vòng đệm cho nắp bình cầu 4 cổ DN100Duran-Đức
Bình cấy mô dạng Fernbach 1800mlDuran-Đức
Bình cất có nhánh  125mlDuran-Đức
Bình cất có nhánh  125ml nhám 19/26Duran-Đức
Bình cô quay chân không 100ml cổ29/32Duran-Đức
Bình cô quay chân không 250ml cổ29/32Duran-Đức
Bình cô quay chân không 500ml cổ29/32Duran-Đức
Bình cô quay chân không 1000ml cổ29/32Duran-Đức
Bình quả lê 50ml cổ14/23Duran-Đức
Bình quả lê 100ml cổ14/23Duran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 5ml c/x 0.025 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 10ml 0.025 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 20ml 0.04 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 25ml 0.04 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 50ml 0.06 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 100ml 0.1 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 200ml 0.15 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 250ml 0.15 ADuran-Đức
Bình định mức, cổ 19/26  500ml 0.25 ADuran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 1000ml 0.4 ADuran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 2000ml 0.6 ADuran-Đức
Bình định mức cổ 34/35 5000ml 1.2 ADuran-Đức
Bình định mức, MR 14/23 100ml ADuran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 150mm  2,4 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 200mm  5,8 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 250mm 10,5 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 300mm 18,5 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 100mm, 0.7 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 150mm, 2,4 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 200mm, 5,8 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 250mm 10,5 lítDuran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 300mm 18,5 lítDuran-Đức
Nắp bình hút ẩm có vòi 200mmDuran-Đức
Nắp bình hút ẩm không  vòi 250mmDuran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 150mmDuran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 200mmDuran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 250mmDuran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 300mmDuran-Đức
Đĩa bằng sứ cho bình hút ẩm 100mmDuran-Đức
Bình Kjeldahl 50mlDuran-Đức
Bình Kjeldahl 100mlDuran-Đức
Bình Kjeldahl 250mlDuran-Đức
Bình Kjeldahl 500ml N37Duran-Đức
Bình Kjeldahl 750mlDuran-Đức
Bình Kjeldahl 1000mlDuran-Đức
Bình phản ứng 100mlDuran-Đức
Bình phản ứng 250mlDuran-Đức
Bình phản ứng 500mlDuran-Đức
Bình phản ứng 1000mlDuran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 250mlDuran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 500mlDuran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 1000mlDuran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 2000mlDuran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 25mlDuran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 50ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 100mlDuran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 150ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 200ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 250ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 300ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 500ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 2000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 3000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 5000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 50ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 100ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 200ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 250ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 300ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 500mlDuran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 2000mlDuran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 100mlDuran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 250mlDuran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 500mlDuran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 1000mlDuran-Đức
Bình tam giác nắp mài,14/23  25mlDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 50ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 50ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 100ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 100ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32  100ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài,24/29 250ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 250ml, chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 500ml , chưa có nútDuran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 1000ml, chưa có nútDuran-Đức
DURAN® Micro burette with straight stopcock, 5 ml Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50, loại ASDuran-Đức
Buret khoá TT  25ml, 1/20Duran-Đức
Buret khóa TT  25ml, 1/20, loại ASDuran-Đức
Buret khóa TT  50ml, 1/10, loại ASDuran-Đức
Buret tự động khóa TT 10ml /0.02, Duran-Đức
Buret tự động khóa thủy tinh 10ml, 1/50 kèm theo quả bóp va chai trắng 2 lít -Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 25ml, 1/20Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 25ml , 1/20Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 50ml, 1/10 (kèm chai 2000ml + quả bóp CK)Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 50ml ,1/10Duran-Đức
Chai Coplin cho 10 slides 76x26mmDuran-Đức
Chai rửa  khí 500 mlDuran-Đức
Chai trắng cho burette tự động 2000mlDuran-Đức
Chai nâu cho burette tự động 29/32, 2000mlDuran-Đức
Chai cấy mô 2500mlDuran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml Duran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml Duran-Đức
Chai cổ rộng + nút mài 24/20 50mlDuran-Đức
Chai trắng đựng mẫu nút đậy có kẹp 250mlDuran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 25ml 12/21Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 500ml 24/29Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 25ml 14/23Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 50ml 14/23Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 2000ml 29/32Duran-Đức
Chai nâu cho dispenser 1000mlDuran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 3000mlDuran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 5000mlDuran-Đức
Chai thủy tinh có vòi, nút vặn 2000mlDuran-Đức
Chai thủy tinh có khóa 2 lítDuran-Đức
Chai thủy tinh có vòi 5000ml ( không nhám )Duran-Đức
Chai trắng thủy tinh có vòi có khóa nút TT 5000ml 40/45Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít ( Không kèm nút , vòi )Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lítDuran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lítDuran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít ( Không có vòi xả và nút đậy)Duran-Đức
Vòi xả cho chai thủy tinh NS 29Duran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 50mlDuran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 50mlDuran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 100mlDuran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 100mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oCDuran-Đức
Chai trung tính, GL 32 50mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 250mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 500mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 1000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 2000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 5000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 10000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 15000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 20000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 80 20000mlDuran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100ml, không nắp Duran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 250ml có nắp và vòng đệmDuran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 500ml có nắp và vòng đệmDuran-Đức
Chai trung tính, có nắp GL 45 250mlDuran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 250mlDuran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 500mlDuran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  500mlDuran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  1000mlDuran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 100mlDuran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 250mlDuran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 500mlDuran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 1000mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 500mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 1000mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 500mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 1000mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 2000mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 5000mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 10000mlDuran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 20000ml -Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 25Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 32Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 45Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL32Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL45 Duran-Đức
Chai trung tính nâu 100mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu 250mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu 500mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu 1000mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu 2000mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu 5000mlDuran-Đức
Chai trung tính nâu, 100ml (nắp xanh+ vòng đệm)Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 250ml (nắp xanh+vòng đệm xanh)Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 500ml (nắp xanh + vòng đệm)Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 1000ml(nắp xanh+vòng đệm xanh)Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 2000ml (nắp+vòng đệm)Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 45Duran-Đức
Vòng đệm ETFE của chai trung tính màu đỏ chịu nhiệt GL45Duran-Đức
Nắp vặn xanh lá chai trung tính GL 45Duran-Đức
Nắp vặn xám chai trung tính GL 45Duran-Đức
Nắp vặn vàng chai trung tính GL 45Duran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 100mlDuran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 500ml và 1000mlDuran-Đức
Nắp vặn chống giả xanh/ đỏ GL45Duran-Đức
Nắp vặn  có màng GL45Duran-Đức
Vòng đệm cho chai trung tính không màu chịu nhiệt từ -196 đến 260oCDuran-Đức
Nắp vặn chai trung tính không màu chịu nhiệt -196 đến 260oCDuran-Đức
Vòng đệm PPN xanh lá cho chai trung tính chịu nhiệtDuran-Đức
Vòng đệm PPN xám cho chai trung tính chịu nhiệt GL45Duran-Đức
Vòng đệm PPN vàng cho chai trung tính chịu nhiệtDuran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 2 cổng GL14Duran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 3 cổng GL14Duran-Đức
Nắp vặn HPLC GL45 có khoan 4 cổngDuran-Đức
Ong nối phụ tùng nắp vặn HPLCDuran-Đức
Nắp vặn GL14 ống nốiDuran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 1.6mmDuran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.0mmDuran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.2mmDuran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL14 6.0mmDuran-Đức
Màng PTFE cho nắp GL14Duran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 1000 mlDuran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 500 mlDuran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 2-3 cổng (có màng lọc 0.2um)Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng (có màng lọc 0.2um)Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng GL 18Duran-Đức
Nắp vặn màu xanh GLS 80, có màng lọcDuran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 3.2mmDuran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 6.0mmDuran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 8mmDuran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 10mmDuran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 12mmDuran-Đức
Nắp vặn GL18 cho ống nốiDuran-Đức
Nắp vặn GLS80 màu xanh có khoan 4 cổng GL18Duran-Đức
Nắp vặn GLS 80 PSU -Duran-Đức
Vòng đệm PTFE GLS 80 -Duran-Đức
Nắp an toàn 3 cổng có khóa GL45Duran-Đức
Nắp rửa an toàn PTFE GL45Duran-Đức
Charcoal filter big, filling quantity 48 gDuran-Đức
Miếng đệm GL 25 màu xanh -Duran-Đức
Miếng đệm nút vặn GL 32, màu xanh -Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18 (có khoan lỗ)Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18 Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18Duran-Đức
GLS 80 -Duran-Đức
Đũa khuấy cho GLS 80 -Duran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 70mm cao 40mm 100mlDuran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 80mm cao 45mm 150mlDuran-Đức
Chậu TT có mỏ đk  80mm cao 45mm, 150mlDuran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 115mm cao 65mm 500mlDuran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 140mm cao 75mm 900mlDuran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 190 cao 90mm, 2000mlDuran-Đức
Chậu TT Đk 230mm,cao 100mmDuran-Đức
Chậu kết tinh 230x100mm, 3500mlDuran-Đức
Chén TT có mỏ 60ml 70mmDuran-Đức
Chén TT có mỏ 90ml 80mmDuran-Đức
Chén TT có mỏ 170ml 95mmDuran-Đức
Chén TT có mỏ 320ml 115mmDuran-Đức
Chậu trữ mẫu (bình chạy sắc ký)150x50x150mmDuran-Đức
Chén cân thấp 28x25mm  5mlDuran-Đức
Chén cân thấp 38x30mm 15mlDuran-Đức
Chén cân thấp 54x30mm 30mlDuran-Đức
Chén cân thấp 85x30mm 80mlDuran-Đức
Chén cân cao  32x50mm 20mlDuran-Đức
Chén cân cao  38x70mm 45mlDuran-Đức
Chén cân cao  44x80mm 70mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5 mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 50mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 100mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 150 mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 250mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 400mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 600mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 800 mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 1000mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 2000mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 3000mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5000mlDuran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10000mlDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 50ml, cao 70mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 100ml, cao 80mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 150ml, cao 95mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 250ml, cao 100mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 400ml, cao 130mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 600ml, cao 150mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml, cao 180mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 2000ml, cao 240mmDuran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml không mỏDuran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000mlDuran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ   500mlDuran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000mlDuran-Đức

BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM Tô Hiến Thành chuyển đi đâu

Đồng loạt các cửa hàng BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM - Tô Hiến Thành tại tại tô Hiến Thành đã trả  mặt bằng và chuyển qua địa điểm mới vì vậy khi cần mua BÁN DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Ở TPHCM - Tô Hiến Thành chúng ta cần liên hệ qua website www.banthietbithinghiem.com để có thể mua cho mình những dụng cụ thí nghiệm chất lượng giá rẻ

Sản phẩm cùng loại